Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Krościenku n. Dunajcem Etap II | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Krościenku n. Dunajcem Etap II

2 stycznia 2012


Całkowita wartość projektu: 3 022 834,12 PLN

 • całkowite wydatki kwalifikowane: 2 508 719,54 PLN

 • środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 881 539,64 PLN
  (75% wydatków kwalifikowanych)

 • dotacja z budżetu państwa: 250 871,95 PLN (10% wydatków kwalifikowanych)

 • wkład własny: 890 422,05 PLN, w tym:

  • kwota: 376 307,93 PLN (15% wydatków kwalifikowanych)

  • kwota: 514 114,12 PLN (wydatki niekwalifikowane)


Projekt nr Z/2.12/III/3.5.1/188/04

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet III: Rozwój lokalny

Numer i nazwa działania: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Numer i nazwa poddziałania: 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa


CEL PROJEKTU:

 • zapewnienie uczniom poprzez rozwój i poprawę infrastruktury edukacyjnej odpowiednich warunków do zdobywania wykształcenia i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży z obszarów o mniejszym potencjale rozwojowym;

 • poprawa warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli;

 • zwiększenie liczby miejsc dla absolwentów gimnazjów, którzy chcą kontynuować naukę na poziomie ponadgimnazjalnym;

 • stworzenie uczniom możliwości praktycznej nauki zawodu w odpowiednich warunkach i wyrabianie w nich przedsiębiorczości poprzez kreatywny rozwój warsztatów szkolnych: restauracja, cukiernia w formie gospodarstwa pomocniczego szkoły.


DZIAŁANIA:

 • wykonanie na parterze, I i II piętrze oraz w piwnicach instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, robót budowlano - wykończeniowych wewnętrznych oraz zakupy pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych, kuchni
  i warsztatów szkolnych;

 • odwodnienie i ukształtowanie terenu wokół szkoły oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku zgodnie z wymogami konserwatora zabytków.


OKRES REALIZACJI:

 • IV kwartał 2004 - I kwartał 2007


STAN REALIZACJI:

 • projekt zakończony i rozliczony;

 • 03.12.2004 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 23.05.2006 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 20.12.2006 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 26.01.2007 r. - podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 06.12.2010 r. - podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu.

 • w dniach 24-27.04.2007 r. została przeprowadzona kontrola przez pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.