Rozbudowa sali gimnastycznej I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozbudowa sali gimnastycznej I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.

2 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 2 113 006,52 zł.

Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1 012 764,64 zł.

Projekt nr MRPO.06.01.02-12-193/08
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Oś Priorytetowa 6: Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 6.1: Rozwój miast
Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu

CEL PROJEKTU:
 • podniesienie jakości bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście Nowy Targ a poprzez to: poprawa wizerunku i atrakcyjności oferty szkoły „z tradycjami”, poprawa warunków korzystania z sali gimnastycznej, rozszerzenie oferty urozmaicenia aktywności fizycznej oraz umożliwienie korzystania z zaplecza sanitarnego.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • przebudowa dachu nad salą sportową;

 • wymiana posadzki sali sportowej;

 • wzmocnienie konstrukcji budynku;

 • wymiana stolarki okiennej;

 • wykonanie robót budowlano-wykończeniowych sali;

 • przebudowa i modernizacja kompleksu pomieszczeń szatni, sanitariatów, magazynów oraz pokoju wychowawców;

 • przebudowa przyłącza co i cwu między salą gimnastyczną a budynkiem szkoły;

 • wyposażenie sali we wszystkie elementy niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania m.in. trwałe wyposażenie sali.

OKRES REALIZACJI:

 • 07.05.2008 r. – 19.10.2009 r.

STAN REALIZACJI:

 • 31.07.2009 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 873/09 Zarządu Województwa Małopolskiego);

 • 15.09.2009 r. - uroczyste poświęcenie i otwarcie sali gimnastycznej;

 • 22.10.2009 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 30.12.2009 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 23.02.2010 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • w dniach 08-10.03.2010 r. została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich.