Przebudowa drogi powiatowej K1665 Skawa - Raba Wyżna w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Przebudowa drogi powiatowej K1665 Skawa - Raba Wyżna w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

2 stycznia 2012

Przebudowa drogi powiatowej K1665 Skawa - Raba Wyżna w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Etap I przebudowa od km 7+ 050 do 8+ 040, w m. Raba Wyżna.

Wartość całkowita inwestycji: 1 661 970,51 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 830 985,00 zł.

Udział Gminy Raba Wyżna 415 492,38 zł

CEL PROJEKTU:
  • znaczna poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru lokalnego ośrodka administracyjno- gospodarczego. Dzięki temu bardziej dostępne stało się centrum m. Raba Wyżna, gdzie znajduje się siedziba urzędu gminy, kościół oraz infrastruktura usługowo-handlowa.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

  • przebudowa drogi poprzez wykonanie lewostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową przepustu w/c drogi powiatowej;

  • wykonanie nawierzchni na całym odcinku drogi w miejscowości Raba Wyżna.

OKRES REALIZACJI:

  • marzec 2009 r. - wrzesień 2009 r.

STAN REALIZACJI:

  • 25.03.2009 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

  • 08.04.2009 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • 01.10.2009 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • inwestycja zakończona.