Przebudowa drogi powiatowej K1659 Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Przebudowa drogi powiatowej K1659 Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec.

2 stycznia 2012

Przebudowa drogi powiatowej K1659 Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Etap I przebudowa w km od 6+850 do 16+539, w m. Ludźmierz, Krauszów, Długopole, Wróblówka, Czarny Dunajec.
Wartość całkowita inwestycji: 5 390 000 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 695 000,00 zł.

Udział Gminy Czarny Dunajec: 500 000,00 zł.

Udział Gminy Nowy Targ 1 000 000,00 zł.

CEL PROJEKTU:
  • zwiększenie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

  • uzyskanie na całej długości remontowanego odcinka zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi chodników bądź pobocza;

  • nowa nawierzchnia drogi - podniesienie nośności drogi, likwidacja zwężeń, podniesienie parametrów odwodnienia;

  • przebudowa skrzyżowań;

  • wprowadzenie innych urządzeń bezpieczeństwa – zainstalowanie barier ochronnych, poręczy łańcuchowych, wykonanie oznakowania poziomego oraz kompletnego oznakowania pionowego;

  • wykonanie zatoki przystankowej.

OKRES REALIZACJI:

  • luty 2010 r. - listopad 2010 r.

STAN REALIZACJI:

  • 02.03.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

  • inwestycja zakończona;

  • projekt został skontrolowany przez Zespół Kontrolujący – pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.