Przebudowa drogi powiatowej K1639 Dębno – Niedzica – Granica Państwa. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Przebudowa drogi powiatowej K1639 Dębno – Niedzica – Granica Państwa.

2 stycznia 2012

Przebudowa drogi powiatowej k1639 Dębno – Niedzica – Granica Państwa od km 5+000 do km 11+237 w m. Falsztyn i Niedzica

Wartość całkowita inwestycji: 4 780 000,00 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 115 770,00 zł.

Udział Gminy Łapsze Niżne: 1 500 000,00 zł.

CEL PROJEKTU:
 • znaczne zwiększenie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • uzyskanie na całej długości remontowanego odcinka zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi chodników bądź pobocza;

 • nowa nawierzchnia drogi - podniesienie nośności drogi (głównie na odcinku obecnej nawierzchni tłuczniowej), likwidacja zwężeń, podniesienie parametrów odwodnienia;

 • przebudowa skrzyżowań;

 • wprowadzenie innych urządzeń bezpieczeństwa:

  1. zainstalowanie barier ochronnych,

  2. wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych,

  3. wykonanie oznakowania poziomego oraz kompletnego oznakowania pionowego,

  4. wykonanie czterech zatok autobusowych.

OKRES REALIZACJI:

 • 16.06.2010 r. - 30.11.2010 r.

STAN REALIZACJI:

 • 25.09.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 20.10.2010 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie;

 • 15.11.2010 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie;

 • inwestycja zakończona.