Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Rabce- Zdrój. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Rabce- Zdrój.

3 stycznia 2012

Wartość całkowita projektu: 2 179 338,37 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 812 826,48 zł.


Projekt nr MRPO.06.03.02-12-546/09

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Priorytet 6: Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 6.3: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego
Schemat B: Opieka społeczna

CEL PROJEKTU:
 • polepszenie oraz zabezpieczenie dostępu mieszkańców powiatu nowotarskiego
  do usług z zakresu opieki społecznej oraz wsparcie grup zagrożonych społecznym wykluczeniem z powodu niepełnosprawności i wieku.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • roboty budowlano-instalacyjne (wewnątrz budynku);

 • zagospodarowanie terenu;

 • dostawa wyposażenia (w ramach kosztów niekwalifikowanych).

OKRES REALIZACJI:

 • 05.10.2009 r. - 31.12.2011 r.

STAN REALIZACJI:

 • 30.03.2010 r. - projekt umieszczony na trzecim miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (Uchwała nr 353/10 Zarządu Województwa Małopolskiego);

 • 09.06.2011 r. - informacja o możliwości przyznania dofinansowania w związku
  z korzystnymi różnicami kursowymi;

 • 17.08.2011 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 • 16.02.2012 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu

 • w dniach 02-03.10.2012 r. została przeprowadzona kontrola z zakresu merytorycznego i finansowego przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich

 • Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 798 371,00 zł