Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 listopada 2020

 

Powiat Nowotarski – realizuje projekt pn. „Kooperacje przeciw COVID w powiecie nowotarskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy
o udzielenie pomocy finansowej nr PS-WR-3D-431-1-96/20 z dnia 18 września 2020 r.

 

Cel główny projektu: poprawa bezpieczeństwa pracowników PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) w Nowym Targu, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług.

 

Wartość pomocy wynosi 20 700,00 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

Okres realizacji grantu: od 18.09.2020 r. do 15.11.2020 r.

 

W wyniku realizacji grantu:

  • zakupione zostaną środki ochrony osobistej,
  • zakupione zostaną środki i sprzęt służący do dezynfekcji,
  • zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią.

 

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób
i rodzin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.