Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka

27 września 2019

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka

Wartość całkowita projektu: 94 169,46 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie:  81 744,04 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 9 615,42 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z informatyki, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie korelacji  z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczniów, podniesienie poziomu kształcenia

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z informatyki

· Prowadzenie zajęć koła naukowego z informatyki

REZULTATY:             

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 13 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 13 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z informatyki na zajęciach on-line,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z informatyki na zajęciach koła naukowego.

OKRES REALIZACJI:

· 02.09.2019 r. – 26.06.2020 r.