„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze kształcenia ogólnego chemia” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze kształcenia ogólnego chemia”

30 grudnia 2021

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze kształcenia ogólnego chemia”
 

Wartość całkowita projektu:  27 526,35 PLN
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 23 397,39 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 2 752,64 PLN
Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze chemii, poprzez interaktywną współpracę pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju, a uczelniami wyższymi z województwa małopolskiego

 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE: 
•    Prowadzenie zajęć on-line z chemii

 REZULTATY: 
Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju podniesie wiedzę 
i umiejętności z obszaru chemia na zajęciach on-line

OKRES REALIZACJI: 
•    06.09.2021 r. - 24.06.2022 r.