Organizacja wyjazdu nad Morze Bałtyckie w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Organizacja wyjazdu nad Morze Bałtyckie w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego

28 października 2016

Wartość całkowita zadania: 33 600,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 33 600,00 zł
Przyznana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 8 400,00 zł

CEL ZADANIA:

 • podniesienie świadomości zdrowotnej wśród rodzin zastępczych powiatu nowotarskiego oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowego stylu i możliwościach oddziaływania na własne zdrowie,
 • zmniejszenie narażenia dzieci z rodzin zastępczych na szkodliwe czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne i społeczne występujące w środowisku życia i nauki,
 • zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępności profilaktyki zdrowotnej w powiecie nowotarskim,
 • zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe oraz przewodu pokarmowego i chorób tarczycy dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych
  z terenu powiatu nowotarskiego,
 • zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży wychowywanych w rodzinach zastępczych z terenu powiatu nowotarskiego, wykształcenie pozytywnych zachowań prozdrowotnych w formie aktywnego i zdrowego stylu życia.

DZIAŁANIA:

 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników wyjazdu - przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród rodzin zastępczych;
 • przygotowanie i udzielenie zamówienia publicznego - przeprowadzenie rozpoznania rynku dla usługi kompleksowej organizacji wyjazdu profilaktycznego podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu;
 • realizacja wyjazdu profilaktycznego –jeden turnus kolonijny nad Morze Bałtyckie w terminie: 06-20.08.2016 r. dla grupy 42 podopiecznych (dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej), w miejscowości Jastrzębia Góra;
 • rozliczenie i zamknięcie zadania.

OKRES REALIZACJI:

 • 06.08.2016 r. – 20.08.2016 r.

STAN REALIZACJI:

 • 23.09.2016 r. - podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego,
 • 28.10.2016 r. - złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokumentów rozliczeniowych przedmiotowego zadania.