Organizacja wakacyjnego wyjazdu w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Organizacja wakacyjnego wyjazdu w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego

31 sierpnia 2015
Zdjęcie 1

Wartość całkowita zadania: 53 798,00 zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 53 500,00 zł.

Przyznana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 13 375,00 zł.

CEL ZADANIA:
 • podniesienie świadomości zdrowotnej wśród rodzin zastępczych powiatu nowotarskiego oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowego stylu i możliwościach oddziaływania na własne zdrowie

 • zmniejszenie narażenia dzieci z rodzin zastępczych na szkodliwe czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne i społeczne występujące w środowisku życia i nauki

 • zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępności profilaktyki zdrowotnej w powiecie nowotarskim

 • zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe oraz przewodu pokarmowego i chorób tarczycy dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych
  z terenu powiatu nowotarskiego

 • zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży wychowywanych w rodzinach zastępczych z terenu powiatu nowotarskiego, wykształcenie pozytywnych zachowań prozdrowotnych w formie aktywnego i zdrowego stylu życia.

DZIAŁANIA:
 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników wyjazdu - przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród rodzin zastępczych;

 • przygotowanie i udzielenie zamówienia publicznego - przeprowadzenie rozpoznania rynku dla usługi kompleksowej organizacji wyjazdu profilaktycznego podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu;

 • realizacja wyjazdu profilaktycznego - dwa turnusy kolonijne nad Morzem Bałtyckim
  w terminach: 01-15.08.2015 i 13-27.08.2015 dla grupy 55 podopiecznych (dzieci
  i młodzieży z pieczy zastępczej), w miejscowości Jastrzębia Góra;

 • rozliczenie i zamknięcie zadania.

OKRES REALIZACJI:
 • 01.07.2015 r. – 28.09.2015 r.

STAN REALIZACJI:
 • 06.08.2015 r. - podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego

 • 28.09.2015 r. - złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokumentów rozliczeniowych przedmiotowego zadania.