Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych

7 stycznia 2015

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego: 427 694,92 zł.

Otrzymana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 291 078,27 zł.

CEL ZADANIA:

 • zapewnienie trwałości lasów

 • inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk i drzewostanów oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi

 • umożliwienie mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w oparciu o aktualną dokumentację urządzeniową, a co za tym idzie właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

 • zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej.

DZIAŁANIA:

 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 • przeprowadzenie przetargu;

 • wykonanie dokumentacji urządzeniowej (opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych gmin: Jabłonka, Lipnica Wielka, Spytkowice, Raba Wyżna oraz miasto i gmina Rabka-Zdrój o powierzchni ok. 9510 ha);

 • nadzór Starostwa nad wykonaniem UPUL;

 • odbiór dokumentacji urządzeniowej i jej weryfikacja w terenie;

 • zarządzenie projektem i jego rozliczenie.

OKRES REALIZACJI:

 • 10.02.2014 r. - 10.12.2014 r.

STAN REALIZACJI:

 • 15.07.2014 r. - podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego

 • zadanie zrealizowane i rozliczone.