Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Nowotarskiego | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

14 listopada 2013

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego: 253 605,60 zł.

Przyznana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 126 802,80 zł.

CEL ZADANIA:

  • zapewnienie trwałości lasów
  • inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk i drzewostanów oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi
  • umożliwienie mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w oparciu o aktualną dokumentację urządzeniową, a co za tym idzie właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
  • zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej.

DZIAŁANIA:

  • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL);
  • przeprowadzenie przetargu;
  • wykonanie UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin: Jabłonka, Lipnica Wielka, Spytkowice, miasto i gmina Rabka-Zdrój, Nowy Targ, Czarny Dunajec, Łapsze Niżne, Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn, Ochotnica Dolna, Szczawnica;
  • odbiór dokumentacji urządzeniowej i jej weryfikacja w terenie.

OKRES REALIZACJI:

  • 06.05.2013 r. - 09.12.2013 r.

STAN REALIZACJI:

  • 20.06.2013 r. - podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego.