Modernizacja połączenia drogowego Ludźmierz – Klikuszowa. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja połączenia drogowego Ludźmierz – Klikuszowa.

3 stycznia 2012

Modernizacja połączenia drogowego Ludźmierz – Klikuszowa polegające na przebudowie odcinków dróg powiatowych k1659 Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec, K1660 Ludźmierz – Pyzówka oraz k1661 Trute – Klikuszowa – Obidowa

Wartość całkowita inwestycji: 5 940 279,76 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 970 140,00 zł.

Udział Gminy Nowy Targ 1 500 000,00 zł.

CEL PROJEKTU:

 • znaczne zwiększenie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • odcinkowe wprowadzenie oświetlenia ulicznego;

 • uzyskanie na całej długości remontowanego odcinka zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi chodników bądź pobocza:

  1. wykonanie nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego,

  2. wyremontowanie poboczy;

 • podniesienie nośności drogi, likwidacja zwężeń, podniesienie parametrów odwodnienia:

  1. modernizacja odwodnienia drogi,

  2. poprawa jakości nawierzchni, jej prawidłowe wyprofilowanie oraz jej odcinkowe poszerzenie do normatywnej szerokości,

  3. przebudowa mostu do parametrów jezdni o dwóch pasach ruchu,

  4. wycinka, karczowanie krzewów;

 • przebudowa skrzyżowań;

 • wprowadzenie innych urządzeń bezpieczeństwa:

  1. zainstalowanie barier ochronnych,

  2. zainstalowanie poręczy łańcuchowych oraz wykonanie oświetlonych przejść dla pieszych,

  3. wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizacja istniejącego oznakowania pionowego,

  4. wykonanie zatok przystankowych.

   OKRES REALIZACJI:

 • maj 2011 r. - listopad 2011 r.

STAN REALIZACJI:

 • 22.03.2011 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • zakres rzeczowy projektu został zrealizowany;

 • w przygotowaniu wniosek o wypłatę dotacji w wysokości 1 012 332,49 zł (dotychczas otrzymano dotacje w wysokości 1 957 807,51 zł).