Kreowanie markowych produktów turystycznych w oparciu o doświadczenia partnerów sieci Town Twinning. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kreowanie markowych produktów turystycznych w oparciu o doświadczenia partnerów sieci Town Twinning.

2 stycznia 2012

Wartość projektu: 191 682,60 zł.
Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 159 894,02 zł.

Projekt nr MRPO.08.02.00-12-104/08
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Współpraca międzyregionalna
Działanie 8.2: Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

CEL PROJEKTU:
 • wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym
  i zagranicznym oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu poprzez aktywny udział Powiatu Nowotarskiego w europejskiej sieci współpracy Town Twinning.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Małopolska Organizacja Turystyczna oraz partnerzy zagraniczni: Portugalia – Miasto Estriol oraz Mira Sintra; Estonia – Miasto Rouge; Bułgaria – Miasto Sofia; Słowacja – Miasto Stara Lubovna; Finlandia – Miasto Vesilahti.

Projekt polegał na animowaniu pracy sieci poprzez organizację spotkań, warsztatów, konferencji, wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń i podniesienia kompetencji uczestników.

DZIAŁANIA:

 • przeprowadzenie inwentaryzacji atrakcji turystycznych – przygotowanie materiałów na warsztaty strategiczne;

 • przygotowanie przez partnerów prezentacji multimedialnych oraz przesłanie ich do koordynatora projektu;

 • stworzenie podstrony internetowej;

 • przygotowanie realizacji przedsięwzięcia w Polsce – program pobytu, zakwaterowanie, umowy z wykładowcami i trenerami, druk materiałów konferencyjnych i warsztatowych;

 • realizowanie przedsięwzięcia w Polsce - przeprowadzenie: konferencji, warsztatów strategicznych, podróży studyjnych, spotkań roboczych określających przyszłe kierunki działania sieci;

 • opracowanie Strategii Rozwoju Markowych Produktów Turystycznych;

 • opracowanie tekstu do katalogu produktów turystycznych i przetłumaczenie go na języki narodowe partnerów projektu;

 • wykonanie zdjęć do katalogu produktów turystycznych;

 • druk katalogu produktów turystycznych;

 • rozprowadzenie katalogu produktów turystycznych;

 • rozprowadzenie katalogu produktów turystycznych wśród partnerów projektu

OKRES REALIZACJI:
 • 02.02.2009 r. - 29.10.2009 r.

STAN REALIZACJI:

 • 05.06.2009 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 16.11.2009 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie;

 • 10.03.2010 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • w dniach 05-07.01.2010 r. została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich.