Nagroda im. Kazimierza Szeptyckiego dla Starosty Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nagroda im. Kazimierza Szeptyckiego dla Starosty Powiatu Nowotarskiego

22 października 2021

W dniu wczorajszym  (21.10) pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych odbyło się sympozjum naukowe pt.: „Lasy prywatne w Polsce”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów. Jednym z punktów sympozjum było wręczenie nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego, którą kapituła jednogłośnie przyznała dla Krzysztofa Fabera – Starosty Powiatu Nowotarskiego. W wygłoszonej laudacji na tę okoliczność podkreślono, że Starosta Nowotarski sprawuje nadzór nad jedną z największych powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w skali kraju - tj. 38 254,27 ha. Za jego przyczyną została zlecona i przygotowana dokumentacja uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie mu podległym dla wszystkich obszarów leśnych, których właścicielami są osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe. Zaznaczono również jego dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków dotacji z budżetu państwa na odnowienia drzewostanów, które uległy zniszczeniom w wyniku klęsk żywiołowych. Powiat Nowotarski wykorzystuje średnio  66% całości dotacji przeznaczonej na ten cel na teren województwa małopolskiego. Jest to wynikiem dobrej znajomości tematu gospodarki leśnej oraz zdolności stosowania racjonalnej argumentacji w zakresie odbudowy i ochrony terenów leśnych. Starosta Nowotarski wkłada również ogromny wysiłek, korzystając z dużych umiejętności dyplomatycznych, w budowanie przekonania wśród właścicieli lasów do stopniowej przebudowy drzewostanów w celu dostosowania ich do obecnych warunków środowiskowych. 
W spotkaniu udział wzięli; przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska w osobie  ministra Edwarda Siarki, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów dr inż. Stefan Traczyk wraz z członkami zarządu, laureat Nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego Pan Krzysztof Faber – Starosta Nowotarski, przedstawiciele organów administracji publicznej, świata nauki, stowarzyszeń działających na rzecz lasów różnych form własności, studenci, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz inni zainteresowani.
Celem przedsięwzięcia było przybliżenie zagadnień związanych ze stanem oraz potencjałem lasów prywatnych w Polsce.