Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników fanpage’a Starostwa Powiatowego w Nowym Targu prowadzonego w serwisie społecznościowym Facebook | Polityka prywatności

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników fanpage’a Starostwa Powiatowego w Nowym Targu prowadzonego w serwisie społecznościowym Facebook

Informacja kierowana  jest w szczególności dla osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub też opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u i jest spełnieniem obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych  przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu jest Starosta Nowotarski  pod adresem:  ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34- 400 Nowy Targ

Z administratorem można kontaktować się:

•listownie: ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ,          

•przez elektroniczną skrzynkę podawczą:  sekretariat@nowotarski.pl

•telefonicznie: 18 266 13 00

 1.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych  z którym można się skontaktować    w sprawach związanych z przetwarzaniem danych za pomocą poczty elektronicznej lub w siedzibie urzędu. poprzez e-mail na adres:  iod@nowotarski.pl  lub telefonicznie pod nr tel18 266 13 34 z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 2. Informacje ogólne :
  1. działanie fanpage’a Starostwa jest zgodne z wymogami, które zostały zawarte w regulaminie serwisu społecznościowego Facebook,
  2. informacje zawarte na profilu użytkownika oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook Inc.,
  3. administrujemy danymi użytkowników tylko i wyłącznie na potrzeby informowania i promocji wydarzeń realizowanych przez Powiat Nowotarski  i Starostwo Powiatowe w Nowym Targu a także w celu komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych,
  4. aktywność użytkowników związana z korzystaniem z naszego fanpage’a, nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem społecznościowym Facebook.
  5. Administrator nie ma wpływu ani kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących użytkownikom fanpage’a praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, https://www.facebook.com/about/privacy/update.
 3. W  związku z prowadzeniem fanpage’a, przetwarzamy następujące kategorie danych:
    1. identyfikator użytkownika serwisu społecznościowego Facebook (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko) oraz inne dane identyfikacyjne, które nie są przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia ich prawdziwości,
    2. zdjęcie profilowe, dzięki któremu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek  użytkownika oraz inne zdjęcia, które również mogą przedstawiać wizerunek, a wynikają z relacji fanpage – użytkownik: umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest ze strony użytkownika dobrowolne;
    3. inne dane w zakresie opublikowanym przez użytkowników na własnym profilu w serwisie społecznościowym Facebook,
    4. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger, jeśli została wykorzystana do komunikacji z nami ( (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
    5. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook, stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu społecznościowego Facebook oraz gromadzone dzięki plikom śledzącym aktywność użytkowników serwisu.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkowników - prowadzenie fanpage`a a zarazem przetwarzanie danych osobowych służy informowaniu i promowaniu  wydarzeń związanych z działalnością samorządu Powiatu Nowotarskiego i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Dane osobowe są także przetwarzane w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Facebooka (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO*).
 5. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpage’a;
  3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu skutecznego złożenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Dane osobowe gromadzone przez Facebook Inc. takie jak historia wpisów, historia aktywności w serwisie i aplikacjach z nim powiązanych podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu społecznościowego Facebook. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.

W związku z przetwarzaniem przez danych osobowych, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych do ich poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji poszczególnych praw można uzyskać na stronie internetowej Administratora danych pod adresem www.nowotarski.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

Na działania administratora sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy pod informacjami publikowanymi przez administratora.

Dane osobowe użytkowników fanpage’a Starostwa Powiatowego w Nowym Targu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.