Gmina Nowy Targ | O Powiecie

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Gmina Nowy Targ

Gmina Nowy Targ jest jedną z największych gmin podhalańskich pod względem liczby ludności, składa się na nią bowiem 21 sołectw, w tym 20 wsi, położonych w sąsiedztwie Nowego Targu, gdzie znajduje się siedziba urzędu gminy. Obejmuje obszar 207,62 km2, zamieszkiwany przez ponad 23 277 osób.

Do gminy Nowy Targ należą wsie: Dębno, Długopole, Dursztyn, Gronków, Harklowa, Klikuszowa, Knurów, Krauszów, Krempachy, Lasek, Ludźmierz, Łopuszna, Morawczyna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Pyzówka, Rogoźnik, Szlembark, Waksmund oraz sołectwo Trute.

W północnej części gminy leżą Gorce ze szczytem Turbacz (1311 m n.p.m.), południową część zajmują równiny Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, zaś wapienne skalice Pienińskiego Pasa Skałek znajdują się przy południowej i południowo-wschodniej granicy gminy.

Strefę równinną stanowią pola uprawne, łąki kośne i bory sosnowo-świerkowe. Spotkać tu można jedyną tego typu osobliwość przyrodniczą w Polsce — zbiorowiska roślinności torfowiskowej, tworzącej torfowiska wysokie, zwane górskimi. Rezerwat przyrodniczy stanowi torfowisko Bór na Czerwonem, położone na terenie Nowego Targu.

Przy granicy południowej, na terenie Nowej Białej występują skałki wapienne.

Partie górskie na terenie Łopusznej objęte zostały ochroną prawną jako tereny Gorczańskiego Parku Narodowego, w którym w sposób szczególny chronione są charakterystyczne dla pierwotnych borów Puszczy Karpackiej, naturalne drzewostany lasów góskich.

Znajdują się tu atrakcyjne zabytki historyczne, takie jak zabytkowy kościół klasy zerowej w stylu podhalańskim w Dębnie, z unikatową polichromią na drewnie z końca XV wieku. W sąsiednich wsiach w Harklowej i Łopusznej znajdują się podobne zabytkowe kościoły drewniane z XV i XVI wieku. W Krempachach i Nowej Białej znajdziemy interesujące kościoły murowane z XVI i XVIII wieku. W Ludźmierzu od 600 lat istnieje najważniejsze Sanktuarium Maryjne na Podhalu - tu Podhalanie oddają hołd Matce Bożej Ludźmierskiej zwanej Gaździną Podhala.

Na wschód od rzeki Białki rozciąga się pogórze ze skałek wapiennych, na którym atrakcją jest malowniczy przełom Białki przez skałki w okolicach Nowej Białej, gdzie utworzono rezerwat przyrody. Rezerwatem jest również Skałka Rogoźnicka, gdzie zachowały się wyjątkowe okazy skamieniałości w wapieniach jurajskich. Znajdziemy tu jeziorka powstałe po wyrobiskach żwirowych w Ludźmierzu, wypocząć można też na brzegach Białki od przełomu w Nowej Białej do Dębna. Niedawno powstały zalew na Dunajcu — Jezioro Czorsztyńsko-Niedzickie, wnikając od wschodu w obszar gminy, jest jej kolejnym walorem turystycznym.

W gminie Nowy Targ działają znane zespoły góralskie Podhalanie i Mali Podhalanie, są również organizowane uroczystości kościelne o znaczeniu ogólnopodhalańskim, takie jak Święto Bacowskie, “Dożynki Podhalańskie”, konkursy poezji religijnej czy wystawy malarstwa na szkle o tematyce maryjnej.