Gmina Nowy Targ | O Powiecie

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Gmina Nowy Targ

Gmina Nowy Targ jest jedną z największych gmin podhalańskich pod względem liczby ludności, składa się na nią bowiem 21 sołectw, w tym 20 wsi, położonych w sąsiedztwie Nowego Targu, gdzie znajduje się siedziba urzędu gminy. Obejmuje obszar 207,62 km2, zamieszkiwany przez ponad 23 277 osób.

Do gminy Nowy Targ należą wsie: Dębno, Długopole, Dursztyn, Gronków, Harklowa, Klikuszowa, Knurów, Krauszów, Krempachy, Lasek, Ludźmierz, Łopuszna, Morawczyna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Pyzówka, Rogoźnik, Szlembark, Waksmund oraz sołectwo Trute.

W północnej części gminy leżą Gorce ze szczytem Turbacz (1311 m n.p.m.), południową część zajmują równiny Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, zaś wapienne skalice Pienińskiego Pasa Skałek znajdują się przy południowej i południowo-wschodniej granicy gminy.

Strefę równinną stanowią pola uprawne, łąki kośne i bory sosnowo-świerkowe. Spotkać tu można jedyną tego typu osobliwość przyrodniczą w Polsce — zbiorowiska roślinności torfowiskowej, tworzącej torfowiska wysokie, zwane górskimi. Rezerwat przyrodniczy stanowi torfowisko Bór na Czerwonem, położone na terenie Nowego Targu w pobliżu lotniska sportowego.

Przy granicy południowej, na terenie Nowej Białej występują skałki wapienne.

Partie górskie na terenie Łopusznej objęte zostały ochroną prawną jako tereny Gorczańskiego Parku Narodowego, w którym w sposób szczególny chronione są charakterystyczne dla pierwotnych borów Puszczy Karpackiej, naturalne drzewostany lasów góskich. W 1949 r. utworzono tu rezerwat hodowlany żubrów (rezerwat Żubrowisko). Do specjalnie ogrodzonego obszaru o powierzchni 110 ha sprowadzono siedem osobników z podkrakowskiej Puszczy Niepołomickiej. Hodowla nie przyjęła się i stado wyginęło na pryszczycę.

Znajdują się tu atrakcyjne zabytki historyczne, takie jak zabytkowy kościół klasy zerowej w stylu podhalańskim w Dębnie, z unikatową polichromią na drewnie z końca XV wieku. W sąsiednich wsiach w Harklowej i Łopusznej znajdują się podobne zabytkowe kościoły drewniane z XV i XVI wieku. W Krempachach i Nowej Białej znajdziemy interesujące kościoły murowane z XVI i XVIII wieku. W Ludźmierzu od 600 lat istnieje najważniejsze Sanktuarium Maryjne na Podhalu - tu Podhalanie oddają hołd Matce Bożej Ludźmierskiej zwanej Gaździną Podhala. W 2001 roku, Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów Świętych, z upoważnienia Ojca Świętego Jana Pawła II dokonała aktu nadania kościołowi pw. Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu tytułu Bazyliki Mniejszej.

Na wschód od rzeki Białki rozciąga się pogórze ze skałek wapiennych, na którym atrakcją jest malowniczy przełom Białki przez skałki w okolicach Nowej Białej, gdzie utworzono rezerwat przyrody. Rezerwatem jest również Skałka Rogoźnicka, gdzie zachowały się wyjątkowe okazy skamieniałości w wapieniach jurajskich. Znajdziemy tu jeziorka powstałe po wyrobiskach żwirowych w Ludźmierzu, wypocząć można też na brzegach Białki od przełomu w Nowej Białej do Dębna. Niedawno powstały zalew na Dunajcu — Jezioro Czorsztyńsko-Niedzickie, wnikając od wschodu w obszar gminy, jest jej kolejnym walorem turystycznym.

W gminie Nowy Targ działają znane zespoły góralskie Podhalanie i Mali Podhalanie, są również organizowane uroczystości kościelne o znaczeniu ogólnopodhalańskim, takie jak Święto Bacowskie, “Dożynki Podhalańskie”, konkursy poezji religijnej czy wystawy malarstwa na szkle o tematyce maryjnej.

Wielkim powodzeniem cieszy się nowopowstałe Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej, gdzie zimą można uprawiać narciarstwo biegowe, natomiast latem jeżdzić na nartorolkach.

Długość ścieżek rowerowych: 9,7 km

Szlaki turystyczne: https://mapaturystycznagnt.appen.pl/

Dodatkowe informacje: ugnowytarg.pl