Wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

7 maja 2021

W dniu 7 maja 2021r. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu odbyło się wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Uroczyście promesy dla gmin z terenu powiatu nowotarskiego wręczała Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wraz ze Starostą Nowotarskim Krzysztofem Faberem. Powiat Nowotarski również otrzymał promesę na realizację grantu pn. „Zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie dla Szkół i Placówki Oświatowej Powiatu Nowotarskiego prowadzących kształcenie ogólne”. Celem  głównym grantu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych oraz placówce systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący - Powiat Nowotarski sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Z kwoty  otrzymanego grantu 74 999,50 zł wykorzystano 74 176,38 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 63 049,92 zł i z Budżetu Państwa – 11 126,46 zł. Grant był realizowany od 27.01.2021 r. do 27.07.2021 r.

Przypomnijmy, że pozyskane środki pozwoliły na zakup 40 szt. laptopów po-leasingowych dla 7 placówek oświatowych:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu;
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu;
  3. I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju;
  4. II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju;
  5. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce;
  6. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem;
  7. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu;

 

Projekt jest realizowany w ramach w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.