Spotkanie realizowane w ramach Programu: „Partnerstwo dla książki” | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Spotkanie realizowane w ramach Programu: „Partnerstwo dla książki”

30 listopada 2021

Ekologia informacji i komunikacja medialna, czyli plusy i minusy środowiska informacyjnego

Taki temat został omówiony podczas kolejnego, ostatniego już spotkania realizowanego w ramach Programu: „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury skierowanego do bibliotekarzy powiatu nowotarskiego

Wykład i szkolenie poprowadziła Larysa Daczewska-Rapacka, dziennikarka, tłumacz literatury pięknej z języka polskiego na rosyjski metodą edukacyjnego czytania, wykładowca na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, dyplomowany lektor języka rosyjskiego jako obcego (native speaker). Członek Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego oraz Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy. W swoim wykładzie przedstawiła plusy i minusy środowiska informacyjnego, możliwości weryfikacji nieprawdziwych treści. Natomiast podczas warsztatów bibliotekarze brali aktywny udział w pisaniu prawidłowo zbudowanego komunikatu prasowego

Ekologia informacji jest dziedziną nauki, która rozwinęła się pod wpływem szybkiego rozwoju sieci komputerowych. Zajmuje się badanami nad informacją, jej wpływem na człowieka i radzenia sobie z jej nadmiarem. Zakres merytoryczny tego zagadnienia obejmuje wszystko, co dzieje się w środowisku informacyjnym i jest jego czynnikiem, np. Internet, środki masowego przekazu, ludzie, instytucje.

W Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowy Targu, gdzie odbyło się spotkanie, bibliotekarzy powitali: Karol Skrzypiec – Urzędujący Członek Zarządu oraz Danuta Wojdyła – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

Nad całością czuwał koordynator projektu – Lucyna Czubernat - instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu pełniącej funkcję powiatowej.