Poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu Nowotarskiego | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu Nowotarskiego

21 lutego 2013

Głównym tematem spotkania wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Nowotarskiego zorganizowanego przez Starostę Pana Krzysztofa Fabera było omówienie kwestii związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Powiatu Nowotarskiego. Poruszono również na nim kilka istotnych tematów dotyczących regionu.

Spotkanie otworzyła prezentacja dotycząca utworzenia przez samorządy grupy zakupowej celem nabycia energii elektrycznej oraz spraw związanych z odszkodowaniami za służebność przesyłu w związku z lokalizacją urządzeń posadowionych na terenach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Kolejno pracownicy Starostwa Powiatowego zabrali głos w sprawach scalania gruntów, współpracy w sprawach ukierunkowania promocji regionu w nawiązaniu do trendów przyszłej perspektywy programowej Unii Europejskiej oraz zwalczania Barszczu Sosnowskiego i możliwości pozyskania na ten cel środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Następnie podczas spotkania zabrał głos Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł Ciećko, który przedstawił zabranym wyniki badań powietrza dla Województwa Małopolskiego, w tym Powiatu Nowotarskiego. Stwierdził on jednoznacznie, iż głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym regionie jest stosowany opał o złej jakości (w skład którego często wchodzą odpady komunalne) oraz stan kotłowni. Tak zwana niska emisja prowadzi często w sezonie grzewczym do przekroczenia stanu alarmowego w regionie podgórskim, również z uwagi na ukształtowanie terenu. Do badania stanu jakości powietrza WIOŚ w Krakowie używa jednego z najnowocześniejszych systemów monitoringu.

W swoim wystąpieniu Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała przedstawiła zebranym informacje dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy pozostających do dyspozycji zarówno w Narodowym jak i Wojewódzkim Funduszu na zadania związane z ochroną jakości powietrza. Omówiła również zasady dotyczące przygotowania wniosków oraz warunki uzyskania dotacji, czy umorzenia pożyczki. Na zakończenie swojego wystąpienia zapoznała zebranych z nowym programem przygotowywanym przez NFOŚiGW o nazwie KAWKA mającym na celu dofinansowanie zadań związanych z likwidacją niskich emisji. W ramach ww. programu dotacje można pozyskać między innymi na termomodernizację budynków, modernizację kotłowni oraz edukację ekologiczną.

Spotkanie zamknęła prezentacja dotycząca nowoczesnego sposobu komunikacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a mieszkańcami.


Poniżej przedstawiamy państwu prezentacje Pani Prezes WFOŚ w Krakowie