Listy intencyjne początkiem działań na rzecz rozwoju Subregionu Podhalańskiego | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Listy intencyjne początkiem działań na rzecz rozwoju Subregionu Podhalańskiego

12 września 2012

W dniu 12 września 2012 r. w samo południe rozpoczęło się spotkanie, na którym przedstawiciele trzech samorządów powiatowych: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego, szpitali oraz organizacji pozarządowych podpisali dokumenty o współpracy i współdziałaniu. Dokumenty w formie listów intencyjnych są konsekwencją trwających prac nad planowanymi inwestycjami i działaniami na terenie Subregionu Podhalańskiego, w związku z prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konsultacjami dotyczącymi kierunków rozwoju województwa w perspektywie programowej na lata 2014-2020. Termin zgłaszania planowanych do realizacji inwestycji w formie kart projektów w Urzędzie Marszałkowskimi mija w najbliższy piątek t.j. w dniu 14 września 2012 r.


Samorządom, szpitalom i organizacjom pozarządowym udało się wspólnie wypracować 14 projektów w zakresie działań kulturalnych, oświatowych, infrastrukturalnych, transportu oraz modernizacji placówek medycznych, na łączną kwotę w wysokości 530 043 400 PLN. Największe nadzieje władze powiatów wiążą z realizacją wspólnego projektu w zakresie promocji i przemysłu czasu wolnego, jak również zwiększeniem dostępności regionu poprzez modernizację sieci dróg o znaczeniu ponadlokalnym. Rozwój turystyki jest największą szansą dla regionu. „W ramach planowanego do realizacji projektu „Góralski Zdrój” każdy z powiatów dysponuje niezwykłymi walorami tak, iż będziemy mogli razem działać w celu zrównoważenia ruchu turystycznego” - zaznaczył na spotkaniu Starosta Tatrzański Pan Andrzej Gąsienica Makowski. Natomiast Starosta Suski Pan Tadeusz Gancarz stwierdził, iż sprawna współpraca pod presją czasu na etapie przygotowywania kart projektów otwiera perspektywy dalszej współpracy na rzecz rozwoju regionu.


Organizatorem i koordynatorem przygotowania listów intencyjnych oraz złożenia do Urzędu Marszałkowskiego kart projektów jest Powiat Nowotarski. Starosta Nowotarski Krzysztof Faber nadmienił, iż przygotowane do realizacji inwestycje i działania na rzecz rozwoju Subregionu Podhalańskiego odpowiadają w najszerszym zakresie potrzebom mieszkańców subregionu.