Konferencja "W trosce o bezpieczeństwo uczniów" | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konferencja "W trosce o bezpieczeństwo uczniów"

22 maja 2013

W dniu 20 maja 2013 r. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się konferencja pod tytułem "W trosce o bezpieczeństwo uczniów". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Nowotarski Krzysztof Faber. Konferencja została zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia w Krakowie oraz firmę Didasko S.J.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrał m.in. Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Bogusław Waksmundzki oraz Starosta Nowotarski, który dziękując nauczycielom za liczne przybycie wspomniał, iż temat konferencji nie jest mu obcy z uwagi na doświadczenie zawodowe. Ważnym punktem konferencji był wykład Joanny Białobrzeskiej pt. "Miejmy odwagę uczyć i wychowywać. Dziecko we współczesnym świecie, jego potrzeby, pasje, prawa."

Joanna Białobrzeska propaguje nowe metody nauczania, jest autorką licznych podręczników i ćwiczeń dla dzieci od trzeciego do dziesiątego roku życia. Prowadzi audycję radiową dla Radia Warsza pt. "Wychowywać, ale jak?". Wykład spotkał się ze sporym uznaniem obecnych na sali słuchaczy. Podczas prelekcji zostały poruszone ważne kwestie dotyczące wychowania, problemu eurosieroctwa, wzrostu poziomu przemocy w szkołach oraz braku prasy dedykowanej dla konkretnej grupy wiekowej dzieci.

Kolejny wykład pt. "Prawa i obowiązki nauczycieli a odpowiedzialność rodziców i młodzieży." wygłosił dr Jerzy Grad, Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006 pełniący obecnie funkcje Naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Będzinie.