Kontrast Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel.: (18) 26-613-00, fax: (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl, Parking dla klientów urzędu - wjazd od Alei Tysiąclecia.


Powiatowy Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

Rada Powiatu Nowotarskiego w dniu 28 lipca 2016 roku podjęła Uchwałę nr 150/XXI/2016

w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Nowotarskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Uchwała Nr 150/XXI/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lipca 2016 r

Celem Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY jest:

  1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
  2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
  3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,
  4. Zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu powiatu nowotarskiego, którym przysługuje prawo do posiadania ogólnopolskiej KART DUŻEJ RODZINY przyznawanej na podstawie ustawy o KARCIE DUŻEJ RODZINY( Dz.U. z 2016 r.poz.785)

Program służy promocji firm/instytucji , którzy staną się lokalnymi partnerami w jego realizacji .

Zostań partnerem Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Szanowni Przedsiębiorcy z terenu Powiatu Nowotarskiego zapraszamy do aktywnego włączenia się w realizację Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg, rabatów upustów dla rodzin wielodzietnych z terenu powiatu nowotarskiego posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Udział w Programie to korzyści dla firm i instytucji.

Realizacji przedsięwzięcia towarzyszyć będzie kampania promocyjna i reklamowa,w której, w przypadku przystąpienia do współpracy, nie zabraknie Firmy/ Instytucji jako Partnera Programu.

Partnerzy Programu zyskują grupę stałych klientów.

Partnerzy Programu mogą posługiwać się znakiem graficznym Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Znak graficzny Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Jak zgłosić swoją firmę/ instytucję do Programu.

1. Wypełnić deklarację i przesłać w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ; lub w formie elektronicznej na adres e-mail: powiat@nowotarski.pl

2. Po otrzymaniu deklaracji nawiązany zostanie z Państwem kontakt w celu podpisania stosownej umowy.

Zapraszamy do współpracy.

Plik do pobrania:

Wykaz Partnerów Programu:

Zespół Szkół w Krościenku nad Dunajcem


Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdrój

ul. Sądecka 6
34-700 Rabka-Zdrój

40% zniżki na korzystanie z oferty i na udział w organizowanych wydarzeniach


Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce-Zdroju

ul. Podhalańska 6
34 700 Rabka-Zdrój

40% zniżki na korzystanie z oferty i na udział w organizowanych wydarzeniach