XXXIII Konkurs Recytatorski im. A.Zachary-Wnękowej | Kalendarium

Strona główna

XXXIII Konkurs Recytatorski im. A.Zachary-Wnękowej

Termin
19 maja 2017
Zdjęcie 1


Burmistrz Rabki-Zdroju, Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej, Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce Zdroju, Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju i Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju zapraszają na XXXIII Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej, który odbędzie się 19 maja 2017 r. w Teatrze „Rabcio” w Rabce-Zdroju ul. Orkana 6.

Cele konkursu to uczczenie pamięci wybitnej poetki, zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej, popularyzacja twórczości poetów góralskich, zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej, a także zainteresowanie uczniów kulturą słowa.

Warunkiem udziału jest złożenie karty uczestnictwa w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłanie na adres rabkamok@wiknet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2017 r. i przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej. Uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej: