Spotkania warsztatowe, konkurs plastyczny - "Romans z balladą" | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Spotkania warsztatowe, konkurs plastyczny - "Romans z balladą"

Termin
1 maja – 5 czerwca 2022

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ ROMANS Z BALLADĄ”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Rabcia”.

2. Współorganizatorem Konkursu jest: Teatr Lalek Rabcio.

3. Konkurs rozpoczyna się 01 maja 2022 r. i trwa do 05 czerwca 2022r. ( w terminie od 6- 11 czerwca 2022 r. odbywać się będzie ocena prac konkursowych).

3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Romans z balladą”- duchowe odbieranie rzeczywistości.

4. Celem Konkursu jest rozwinięcie wśród odbiorców wrażliwości plastycznej oraz wyobraźni inspirowanej zbiorem "Ballad romansów" Adama Mickiewicza.

5. Adresatem Konkursu jest młodzież, dorośli i seniorzy.

6. Konkurs poprzedzony będzie warsztatami plastycznymi prowadzonymi przez plastyków Teatru Lalek Rabcio.

Program warsztatów plastycznych:

  • celem warsztatów jest pomoc w przygotowaniu prac do Konkursu
  • zostanie zorganizowane 10 godzin spotkań zakończonych minimum jedną pracą konkursową
  • zajęcia prowadzone będą przez zawodowych plastyków, którzy zaprezentują podstawy kompozycji z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych
  • zajęcia odbywać się będą w terminach od 4-31 maja 2022r.
  • chętnych do udziału w warsztatach prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: pracownia@rabcio.pl oraz pod nr tel. 698 621 025 do dnia 3 maja 2022 r. Ilość miejsc ograniczona
  • uczestnicy warsztatów zostaną poinformowani o terminie spotkań

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

  1. Prace konkursowe muszą być inspirowane i nawiązywać do zbioru „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
  2. Ocena prac odbywać się będzie przez powołaną w tym celu komisję kwalifikacyjną.

      3. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

4. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.

5. Każda praca powinna posiadać tytuł oraz dane autora: imię, nazwisko, nr tel. i adres mailowy.

      6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

      7. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki Konkursu i nagrody:

1. Jury powołane przez organizatora, spośród zgłoszonych prac wyłoni laureatów Konkursu w terminie od 6- 11 czerwca 2022 r.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 13 czerwca 2022 r.

4. Uczestnicy i laureaci Konkursu zostaną zaproszeni i nagrodzeni podczas uroczystej gali zorganizowanej w Teatrze Lalek Rabcio dnia 13 czerwca 2022 r.

Projekt finansowany ze środków MKiDN z programu „Ballady i romanse”. Finansowego wsparcia udzielili również: Teatr Lalek Rabcio, Urząd Miejski Rabka-Zdrój oraz Starostwo Powiatowe Nowy Targ.