PROGRAM „LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2023” | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PROGRAM „LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2023”

Termin
18 stycznia – 31 grudnia 2023
Zdjęcie 1

Równolegle z powstawaniem obiektów sportowych budowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało aktywizacyjną ofertę sportową implementowaną w lokalizacjach posiadających obiekty sportowe powstałe w ramach rządowego programu. W efekcie tych działań uruchomiono między innymi Program „Lokalny Animator Sportu”. Jak wskazują badania, aktywność fizyczna to w dalszym ciągu domena ludzi młodych, dobrze wykształconych, zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, mieszkańców miast. Tymczasem w efekcie Programu „Lokalny Animator Sportu” stworzono szansę na efektywniejsze zachęcenie do aktywności sportowych również ludzi z mniejszych miejscowości, mniej zamożnych czy starszych. Dzięki temu corocznie w okresie funkcjonowania programu „Lokalny Animator Sportu” Orliki odwiedzane są przez miliony osób – dzieci, młodzież i dorosłych. Co istotne, Program „Lokalny Animator Sportu” przyczynia się do polepszenia wzajemnej
współpracy animatorów, a także jest istotnym aspektem interakcji z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi tworząc płaszczyznę organizacyjną dla
wydarzeń zarówno sportowych i społecznych. Orliki jak i prowadzone na nich przedsięwzięcia mają wpływ na upowszechnianie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez popularyzację interdyscyplinarnych zajęć sportowych. Obecnie na Orlikach uprawianych jest ponad kilkadziesiąt różnych sportów.

Więcej informacji w załącznikach.