Otwarcie naborów na wnioski o przyznanie pomocy w LGD Gorce - Pieniny | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Otwarcie naborów na wnioski o przyznanie pomocy w LGD Gorce - Pieniny

Termin
17 – 31 stycznia 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17 stycznia 2022r. do 31 stycznia 2022r. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00 na operacje z zakresu:

Numer naboru

1/2022

2/2022

3/2022

Zakres naboru

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie

1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD

1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej

Wskaźniki

Wskaźniki produktu: Liczba operacji wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację

od 50 000 zł

do 98 500 zł

60 000,00 zł

od 25 001,00 zł

do 200 000,00 zł

Poziom dofinasowania:

do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

 

do 70% dla prowadzących działalność gospodarczą

 

do 95% kosztów kwalifikowalnych dla innych

 

do 100%

do 70% planowanych kosztów kwalifikowalnych

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach Lokalnych kryteriów wyboru tj.  minimum 40pkt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru

45 080,07 EUR

(180 320,28 zł)

150 000 EUR

(600 000,00 zł)

189 075,89 EUR

(756 303,56 zł)

Rodzaj beneficjenta

Osoba fizyczna , osoby prawne, JSFP

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

Osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą

Wsparcie udzielane jest

w formie refundacji

w formie premii

w formie refundacji

Ogłoszenie i dokumenty do pobrania

http://www.leadergorce-pieniny.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2022-z-zakresu-rozwoju-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury.html

http://www.leadergorce-pieniny.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2022-z-zakresu-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html

http://www.leadergorce-pieniny.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2022-z-zakresu-rozwoju-dzialalnosci-gospodarczej.html

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny” pod numerem  tel. 789 304 706 lub mailem biuro@leadergorce-pieniny.pl pn.-pt. w godz. od 9.00 do 13.00