Ogólnopolski Konkurs Tischnerowski 2017 | Kalendarium

Strona główna

Ogólnopolski Konkurs Tischnerowski 2017

Termin
22 marca 2017
Zdjęcie 1


Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera zaprasza do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie: Recytatorskim, Literackim i Plastycznym im. ks. prof. Józefa Tischnera, który odbędzie się 22 marca o godz. 10:00 w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie.

Termin zgłoszeń oraz nadsyłania prac upływa w dniu 17 marca 2017 r.

Więcej informacji o poszczególnych konkursach znajduję się w regulaminach poniżej:

Patronat nad konkursami objęli: Edward Siarka – Poseł na sejm RP, Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowatorskiego, Ks. Janusz Rzepa – proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie, Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu,

Współorganizatorzy:

· Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,

· Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu,

· Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.