Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Archeologia gór" | Kalendarium

Strona główna

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Archeologia gór"

Termin
13 – 14 października 2017
Zdjęcie 1

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu we współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. ”Archeologia Gór”, która odbędzie się w dniach 13-14.10.2017 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Ratusz – Rynek 1.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Jan Machnik, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mgr Jan Gancarski, Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Komitet organizacyjny:

mgr Robert Kowalski, Muzeum im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, PTH O/Nowy Targ

mgr Sylwia Buławka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

mgr Magdalena Cieśla, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

mgr Katarzyna Kerneder-Gubała, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

mgr Paweł Kocańda, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, PTH O/Nowy Targ

mgr Anna Kraszewska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od piątku 13 października w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu będzie można wysłuchać szeregu niezwykle interesujących wykładów i prezentacji wybitnych archeologów oraz historyków z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystko to za sprawą organizowanej w stolicy Podhala Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.   „Archeologia Gór. In Memoriam Profesor Andrzej Żaki”. Sesja poświęcona będzie pamięci zmarłego w bieżącym roku wybitnego polskiego archeologia profesora Andrzeja Żakiego (1923 - 2017). Był on jednym z pionierów i wieloletnim badaczem najstarszego osadnictwa obszarów górskich, współtwórcą czasopisma Acta Archaeologica Carpathica i twórcą Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej z siedzibą w Krakowie. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż właśnie w Nowym Targu odbywały się spotkania KEA.  Osiągnięcia badawcze misji, zarówno na terenie Polski, jak i obszarów sąsiednich, ale też znacznie oddalonych (Peru, Australia i Oceania), przyczyniły się do rozwoju badań archeologicznych oraz przybliżenia problematyki najstarszego osadnictwa górskiego. 

Tematyka konferencji jest ściśle związana z działalnością naukową Profesora. „Archeologia gór” to termin zdefiniowany przez Niego na łamach pierwszego numeru czasopisma Acta Archaeologica Carpathica. Problematyka ta koncentruje się wokół najstarszego osadnictwa obszarów górskich na tle przemian środowiska przyrodniczego.  Tematy referatów, których będzie można wysłuchać,  odnosić się będą zarówno do najstarszych okresów dziejów człowieka w obrębie obszarów górskich ale także wczesnego i późnego średniowiecza, ujętych w ramach badań archeologicznych.

Szczegółowy program konferencji poniżej: