Kontrast Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel.: (18) 26-613-00, fax: (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl, Parking dla klientów urzędu - wjazd od Alei Tysiąclecia.


7 września 2017, 15:26

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu

Termin

21 września 2017
28 września 2017


Powiat Nowotarski realizuje projekt, mający na celu społeczną integrację osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”. Inicjatywa realizowana od 8 czerwca do 28 października 2017 r. jest dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego. Realizatorem jest powiatowa placówka oświatowa - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu.

Partnerami projektu odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej są Powiat Suski, Powiat Tatrzański oraz Teatr Lalek „Rabcio”. Partnerami zaangażowanymi w działania organizacyjno-opiekuńcze są: Fundacja na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu
i Stowarzyszenie Dasz Radę – Inicjatywa Społeczno- Edukacyjna.

Organizowane działania przyczynią się do integracji społecznej poprzez stworzenie możliwości wzajemnego poznania się środowisk osób pełno i niepełnosprawnych oraz umożliwią prezentację talentów i możliwości osób o obniżonej sprawności.

W ramach projektu planowane są następujące wydarzenia:

1. Integracyjna impreza plenerowa – czerwiec

2. Spotkania ze sztuką – wrzesień

3. Sportem połączeni – październik

W czerwcu tego roku odbyło się pierwsze wydarzenie pod nazwą: „Integracyjna impreza plenerowa”.

Kolejne działanie projektu to „Spotkania ze sztuką” które odbędzie się 21.09.2017 r. i 28.09.2017 r. w teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce -Zdrój.

Celem głównym działania jest integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie z subregionu podhalańskiego oraz ich kontakt ze sztuka teatralną oraz teatrem jako miejscem tworzenia sztuki. Dzieci i młodzież najpierw obejrzą spektakle teatralne, a następnie będą uczestniczyć w warsztatach teatralnych. W czasie warsztatów uczestnicy poznają kulisy pracy aktora oraz rekwizyty wykorzystywane w jego pracy. Chętni będą mieli możliwość stanąć na prawdziwej scenie i wcielić się w różne role. Dla osób z uzdolnieniami manualnymi szczególnie ciekawe będą informacje o przygotowywaniu scenografii oraz technikach wykonywania rekwizytów m. in. kukiełek i pacynek. Dzieci nauczą się jak wykonywać lalki do przedstawienia. Zwieńczeniem warsztatów będą krótkie scenki odgrywane przez uczestników. Udział w warsztatach udokumentowany będzie krótkim filmem, który otrzymają na pamiątkę osoby biorące w nich udział.

Zaprasza się osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu subregionu podhalańskiego do bezpłatnego udziału w przewidzianych atrakcjach. Aby wziąć udział w wydarzeniach należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na stronie: www.soswnr1.nowytarg.pl.