Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu | Kalendarium

Strona główna

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu

Termin
21 września 2017
28 września 2017
Zdjęcie 1


Powiat Nowotarski realizuje projekt, mający na celu społeczną integrację osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”. Inicjatywa realizowana od 8 czerwca do 28 października 2017 r. jest dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego. Realizatorem jest powiatowa placówka oświatowa - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu.

Partnerami projektu odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej są Powiat Suski, Powiat Tatrzański oraz Teatr Lalek „Rabcio”. Partnerami zaangażowanymi w działania organizacyjno-opiekuńcze są: Fundacja na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu
i Stowarzyszenie Dasz Radę – Inicjatywa Społeczno- Edukacyjna.

Organizowane działania przyczynią się do integracji społecznej poprzez stworzenie możliwości wzajemnego poznania się środowisk osób pełno i niepełnosprawnych oraz umożliwią prezentację talentów i możliwości osób o obniżonej sprawności.

W ramach projektu planowane są następujące wydarzenia:

1. Integracyjna impreza plenerowa – czerwiec

2. Spotkania ze sztuką – wrzesień

3. Sportem połączeni – październik

W czerwcu tego roku odbyło się pierwsze wydarzenie pod nazwą: „Integracyjna impreza plenerowa”.

Kolejne działanie projektu to „Spotkania ze sztuką” które odbędzie się 21.09.2017 r. i 28.09.2017 r. w teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce -Zdrój.

Celem głównym działania jest integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie z subregionu podhalańskiego oraz ich kontakt ze sztuka teatralną oraz teatrem jako miejscem tworzenia sztuki. Dzieci i młodzież najpierw obejrzą spektakle teatralne, a następnie będą uczestniczyć w warsztatach teatralnych. W czasie warsztatów uczestnicy poznają kulisy pracy aktora oraz rekwizyty wykorzystywane w jego pracy. Chętni będą mieli możliwość stanąć na prawdziwej scenie i wcielić się w różne role. Dla osób z uzdolnieniami manualnymi szczególnie ciekawe będą informacje o przygotowywaniu scenografii oraz technikach wykonywania rekwizytów m. in. kukiełek i pacynek. Dzieci nauczą się jak wykonywać lalki do przedstawienia. Zwieńczeniem warsztatów będą krótkie scenki odgrywane przez uczestników. Udział w warsztatach udokumentowany będzie krótkim filmem, który otrzymają na pamiątkę osoby biorące w nich udział.

Zaprasza się osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu subregionu podhalańskiego do bezpłatnego udziału w przewidzianych atrakcjach. Aby wziąć udział w wydarzeniach należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na stronie: www.soswnr1.nowytarg.pl.