Konkurs "Nasz Zabytek" - Fundacja Most the Most Banku Gospodarstwa Krajowego | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs "Nasz Zabytek" - Fundacja Most the Most Banku Gospodarstwa Krajowego

Termin
8 sierpnia – 5 września 2022

Konkurs Nasz Zabytek organizowany jest przez Fundację Most the Most w  województwie małopolskim. Jest to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w  obszarze związanym z kulturą. Flagowym projektem Fundacji jest Konkurs Nasz Zabytek.

Konkurs Nasz Zabytek ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Konkurs jest podzielony na dwie części: I  Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Mieszkańcy województwa małopolskiego będą mogli zgłaszać propozycje zabytków od 8 sierpnia do 5  września 2022 r. (I Konkurs). Zostanie dla nich przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i  zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie o wartości do 1 000 000 PLN. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i  dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W  konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

Aktywizując lokalne społeczności, przy wsparciu i zaangażowaniu Właścicieli zabytków (samorządów) Fundacja pragnie wesprzeć rewaloryzację lokalnych zabytków i nadać im nowe funkcje społeczne. Funkcje, które będą wartością dla mieszkańców i będą stanowiły płaszczyznę do międzypokoleniowej współpracy. Ideą konkursu Nasz Zabytek jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie oraz wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Fundacja chce wspólnie z lokalnymi samorządami inicjować taką współpracę wielu środowisk i partnerów. Celem, który chcemy uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność oraz współpraca w tym zakresie z właścicielami obiektów.

Uczestnicy dotychczasowych edycji konkursu pokazali, że chcą i potrafią się zaangażować. Zwycięskie zabytki to do tej pory:

1.       Pałac w Kiełczynie (woj. dolnośląskie),

2.       Dwór w Niećkowie (woj. podlaskie),

3.       Zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie (woj. kujawsko-pomorskie),

4.       Dworek w Uniejowie (woj. łódzkie),

5.       Dawny magazyn solny w Nowej Soli (woj. lubuskie),

6.       „Murowaniec” w Moskorzewie (woj. świętokrzyskie).

7.       Dawna synagoga w Barczewie (woj. warmińsko – mazurskie)

8.       Budynek gospodarczy w Brusach (woj. pomorskie),

9.       Dwór w Przytoniu (woj. zachodniopomorskie),

10.   Budynek w zespole szkoły w Dziewkowicach (woj. opolskie).

 

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami naszej fundacji lub z pracownikami Regionu Małopolskiego BGK:

Fundacja Most the Most

tel. 517884088

tel. 22 4755111

BGK Region Małopolski

Karolina Boligłowa tel. 517883835

Adrian Orłowski tel. 519018346

Małgorzata Niedośpiał tel. 22 4751400