IV Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu | Kalendarium

Strona główna

IV Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu

Termin
27 – 28 lutego 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5


Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na IV Ogólnopolską Zimową Senioriadę na Podhalu, która odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2017 r. w Rabce-Zdroju pod honorowym patronatem Burmistrza Rabki – Zdroju, Starosty Powiatu Nowotarskiego, Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Pomysł zorganizowania imprezy zrodził się na początku 2013 roku podczas posiedzenie Rady Programowej RUTW. Celem Senioriady jest integracja studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wymiana doświadczeń, sportowa rywalizacja oparta na zasadach ”fair play”, wspieranie aktywnego trybu życia seniorów i promocja naszego regionu. Miejscem zawodów są obiekty sportowe, rekreacyjne i kulturalne na terenie miasta Rabki-Zdroju. Prawo startu (w grupach wiekowych: 50+, 60+, 70+, 80+, 90+) mają Studenci UTW oraz członkowie innych organizacji i stowarzyszeń seniorów.


Konkurencje Senioriady

· „Kręgle curlingowe” na lodzie.

· Biegi narciarskie lub w przypadku braku śniegu biegi z nartami.

· Slalom narciarski.

· Rzut „śnieżkami do celu”.

· Zjazd na dętkach.

· Turniej Brydżowy

· Turniej Szachowy

· Nordic Walking połączony z konkursem wiedzy o Rabce – Zdroju.

Imprezy towarzyszące to między innymi: Wieczór Integracyjny, spektakl Teatru Lalek „Rabcio”, Nordic Walking Gorczański.

Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy gadżet z aktualnym logo Senioriady (w 2014 był to medal, 2015-brelok, 2016-pendrive z filmami zawodów oraz promocją powiatu i Rabki). Zwycięzcy konkurencji, za miejsca 1-3, otrzymują medale złote, srebrne i brązowe – wręczanych jest blisko 100. Organizacja tego przedsięwzięcia, mobilizuje niemal wszystkich ludzi (120 studentów) z rabczańskiego uniwersytetu. Dużą pomoc organizatorzy otrzymują od samorządów Rabki-Zdroju i Powiatu Nowotarskiego.


Tabela przedstawiająca liczbę UTW-ów, zawodników i kibiców.


2014

2015

2016

I Senioriada

II Senioriada

III Senioriada

UTW

14

19

24

Zawodników

207

274

335

Kibiców

150

220

370


Każda Senioriada ma swoje logo wzorowane na kolejnym kole flagi olimpijskiej. Pierwsza miała kolor niebieski, druga zielony, trzecia żółty. W bieżącym roku będzie czarna, a w 2018 czerwona.

Podczas imprezy przeprowadzane są dwie akcje charytatywne: „Mała Orkiestra Codziennej Pomocy”, w trakcie której wolontariusze zbierają pieniądze na remont, modernizację i wyposażenie budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym koło w Rabce – Zdroju. W ramach akcji „Ratujmy Sanatoria dla Dzieci” promowane jest leczenie dzieci w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym w Rabce – Zdroju.

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz więcej informacji o imprezie dostępne są na stronie: www.u3w.rabka-net.pl