Kontrast Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel.: (18) 26-613-00, fax: (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl, Parking dla klientów urzędu - wjazd od Alei Tysiąclecia.


20 czerwca 2017, 8:43

Euroregion Tatry Tour

Termin

25 czerwca 2017
23 lipca 2017
13 sierpnia 2017
17 września 2017
1 października 2017


Związek Euroregion „Tatry” i Združenie Euroregión Tatry oraz Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice i Cyklistický Klub Metský Šprotový Klub Kežmarok zapraszają do udziału w polsko-słowackim wyścigu rowerowym Euroregion Tatry Tour.

Wyścig rowerowy przeznaczony jest dla osób amatorsko uprawiających kolarstwo szosowe.

Euroregion Tatry Tour, składa się z pięciu odrębnych etapów:
Etap I – 25.06.2017r. Chochołów Termy - start wspólny
Etap II – 23.07.2017 r. Liptovský Mikuláš – start wspólny

Etap III – 13.08.2017r. Czarny Dunajec - start wspólny
Etap IV – 17.09.2017 r. Kežmarok – start wspólny
Etap V – 01.10.2017r. Nowy Targ – jazda indywidualna na czas


Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, za okazaniem dowodu osobistego. Limit uczestników na każdym etapie wynosi 150 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze zawodów w dniu startu w godz. od 8:00 do 9:30.

Regulamin polsko-słowackiego wyścigu rowerowego Euroregion Tatry Tour, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat wyścigu oraz z przebiegiem trasy pierwszego etapu dostępne są poniżej.

Wyścig rowerowy Euroregion Tatry Tour realizowany jest w ramach mikroprojektu pt. "Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego" współfinansowanego przez Unię Europjską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.