Termomodernizacja wraz z przebudową i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu–etap II. | Inwestycje

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Termomodernizacja wraz z przebudową i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu–etap II.

20 grudnia 2011
Zakończono inwestycję pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu".
Zadanie realizowane było w latach 2010-2011. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m. in: roboty budowlane i wykończeniowe dobudowanej części wraz z dostawą i montażem widny dla osób niepełnosprawnych oraz prace termomodernizacyjne części istniejącej wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt inwestycji wyniósł 767 064,00 zł, w tym 282 000,00 ze środków zewnętrznych.