dr Joanna Gronkowska - Skarbnik Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

dr Joanna Gronkowska
Skarbnik Powiatu Nowotarskiego

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
pokoje:
3.13 (II piętro)

Zadania

Skarbnik nadzoruje realizację zadań z zakresu budżetu Powiatu, polityki finansowej Powiatu, koordynacji i controllingu operacyjnego projektów i programów.


Skarbnik kieruje Pionem Finansów i Controlling Operacyjnego, w skład którego wchodzą :

  1. Wydział Finansowo-Księgowy,

  2. Biuro Gospodarki Finansowej Powiatu i Controllingu Operacyjnego,


W ramach kierowania Pionem Finansów i Controlligu Operacyjnego Skarbnik odpowiada za :

  1. Nadzorowanie oraz ocenę pracy Głównego Księgowego oraz pracowników biur włączonych do pionu.

  2. Realizację kompetencji tożsamych z kompetencjami naczelnika określonymi w § 33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, w odniesieniu do pracowników biur włączonych do pionu oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

  3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami włączonymi do pionu.

  4. Nadzorowanie realizacji wszystkich zadań taktycznych i operacyjnych powiązanych z zadaniem strategicznym przypisanym do pionu.

  5. Zgodne z prawem, poprawne merytorycznie, skuteczne i efektywne wykonywanie pracy przez podległych pracowników.

  6. Jakość zarządzania w wydziałach przypisanych do pionu.

  7. Cele strategiczne przypisane do pionu.

  8. Zaplanowanie i wykonanie budżetu pionu, na który składają się budżety komórek organizacyjnych przypisanych do pionu.

  9. Budżet zadania strategicznego, przypisanego do pionu.

  10. Dbałość o użytkowany sprzęt i wyposażenie biurowe.