Bartłomiej Garbacz - Sekretarz Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Bartłomiej Garbacz
Sekretarz Powiatu Nowotarskiego

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
pokoje:
3.14 (II piętro)

Zadania

Sekretarz nadzoruje realizację zadań z zakresu spraw organizacyjnych, kadrowych , logistycznych, obsługi prawnej oraz informatyzacji Starostwa.


Sekretarz kieruje pionem administracyjnym, w skład którego wchodzą :
 1. Wydział Organizacyjny,

 2. Wydział Logistyki,

 3. Biuro Prawne,

 4. Biuro Systemów Informatycznych.


W ramach kierowania Pionem Administracyjnym Sekretarz odpowiada za :
 1. Nadzorowanie oraz ocenę pracy naczelników oraz pracowników biur włączonych do pionu.

  Realizację kompetencji tożsamych z kompetencjami naczelnika określonymi w § 33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, w odniesieniu do pracowników biur włączonych do pionu oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

 2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami włączonymi do pionu.

 3. Nadzorowanie realizacji wszystkich zadań taktycznych i operacyjnych powiązanych z zadaniem strategicznym przypisanym do pionu.

 4. Zgodne z prawem, poprawne merytorycznie, skuteczne i efektywne wykonywanie pracy przez podległych pracowników.

 5. Jakość zarządzania w wydziałach przypisanych do pionu.

 6. Cele strategiczne przypisane do pionu.

 7. Zaplanowanie i wykonanie budżetu pionu, na który składają się budżety komórek organizacyjnych przypisanych do pionu.

 8. Budżet zadania strategicznego, przypisanego do pionu.

 9. Dbałość o użytkowany sprzęt i wyposażenie biurowe.


Sekretarz wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę.