Wydział Komunikacji i Transportu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wydział Komunikacji i Transportu

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje2.30 (I piętro), 2.21 (I piętro), 2.24 (I piętro), 2.26 (I piętro), 2.36 (I piętro), 2.37 (I piętro), 2.27 (I piętro), 2.28 (I piętro), 2.29 (I piętro)
Telefon(18) 261 38 16 (informacje dotyczące rejestracji pojazdów), (18) 261 38 17 (informacje dotyczące praw jazdy), (18) 266 13 00 (informacje ogólne, rezerwacja wizyt)
E-mail
Naczelnik wydziału
Jan Gabor
Pracownicy
Piotr Bednarski
Lucyna Bogdał Zajda
Barbara Bylina- Leśniakiewicz
Monika Chowaniec
Katarzyna Fiedor
Kinga Florek
Seweryn Grzelczak
Sylwia Hajnos
Sabina Jarząbek
Marcin Jaskierski
Maria Kanik
Kinga Klimas
Michał Kram
Michał Krauze
Danuta Kudasik
Anna Kulak
Karolina Kurek
Adam Ligęza
Krzysztof Łaś
Anna Moniak
Renata Rabiańska
Marta Radoń
Dorota Rakoczy
Patrycja Sral- Bielska
Filip Stachowiec
Adam Stopka
Renata Szkodoń
Katarzyna Trzcińska
Grzegorz Watycha
Magdalena Wirmańska
Kacper Żółtek

Zadania

Obsługa klientów odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30-15:00

 

 

 

Zakres działania Wydziału Komunikacji i Transportu:

 

1. Usługi publiczne

1.1. Usługi administracyjne w zakresie komunikacji i transportu

1.1.1. Wydawanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami

1.1.2. Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów

1.1.3. Wprowadzanie zastawów rejestrowych na pojazdach

1.1.4. Nadawanie i kierowanie na nabicie numerów identyfikacyjnych oraz wydawanie zgód na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

1.1.5. Usuwanie pojazdu z dróg i prowadzenie parkingu/ów strzeżonego/ych

1.1.6. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

1.1.7. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wpisanymi w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

1.1.8. Wydawanie i cofanie uprawnień oraz prowadzenie ewidencji diagnostów

1.1.9. Udzielanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego

1.1.10. Planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

1.1.11. Wydawanie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób.

1.1.12. Prowadzenie ewidencji podmiotów związanych z transportem drogowym.

1.1.13. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wpisanymi w ewidencjach podmiotów związanych z transportem drogowym

1.1.14. Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej

1.1.15. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

1.1.16. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wpisanymi w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

1.1.17. Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie

1.1.18. Prowadzenie ewidencji instruktorów

1.1.19. Prowadzenie ewidencji wykładowców

1.1.20. Rejestracja i wyrejestrowywanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.