Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje2.20 (I piętro), 2.11 (I piętro), 2.12 (I piętro), 2.13 (I piętro), 2.14 (I piętro), 2.05 (I piętro), 2.15 (I piętro), 2.06 (I piętro), 2.16 (I piętro), 2.07 (I piętro), 2.17 (I piętro), 2.08 (I piętro), 2.18 (I piętro), 2.09 (I piętro), 2.19 (I piętro), 3.15 (II piętro), 3.16 (II piętro), 4.05 (III piętro)
Telefon(18) 261 07 73 (ewidencja gruntów), (18) 261 07 93 (kopia mapy), (18) 261 07 74 (ewidencja gruntów), (18) 266 13 85 (zgłoszenia robót geodezyjnych), (18) 266 13 72 (wyrys z mapy ewidencyjnej), (18) 261 07 76 (ewidencja gruntów), (18) 266 13 64 (scalenie Lipnica Wielka), (18) 261 07 78 (weryfikacja operatów geodezyjnych), (18) 261 07 75 (ewidencja gruntów), (18) 261 07 70 (ewidencja gruntów)
E-mail,
Naczelnik wydziału
Aneta Ślemp
Pracownicy
Dorota Adamaszek
Urszula Adamczyk-Adamaszek
Paweł Bigos
Kamil Bukowski
Dominika Cieślik
Anna Czech
Klaudia Drożdż
Agnieszka Dziuba
Danuta Feiglewicz
Sylwia Gacek
Marta Greczek
Sylwia Hajnos
Joanna Janczak
Katarzyna Janczy- Jankowska
Janina Janocha
Agata Kalbarczyk
Mateusz Kiernoziak
Magdalena Kosińska-Petlic
Elżbieta Król
Małgorzata Krupka
Marcela Krzystyniak
Emilia Ledwoń
Małgorzata Nowak
Paulina Oskwarek
Barbara Pawłowska-Mirga
Monika Pietrzak
Mariusz Pióro
Katarzyna Rokiciańska
Ewa Stanaszek
Anna Sutor
Joanna Szczypta
Anna Szlaga
Agnieszka Świst
Małgorzata Timek
Beata Waras
Anna Warzeszak
Joanna Wida
Marek Wójcik
Agnieszka Zięba

Zadania


Zakres działania Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii:
 

1. Usługi publiczne

1.1. Prowadzenie powiatowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego

1.1.1. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

1.1.1.1. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

1.1.1.2. Wydanie dokumentów do zgłoszenia

1.1.1.3. Weryfikacja wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych

1.1.1.4. Przyjmowanie do zasobu kartograficznego i geodezyjnego prac geodezyjnych i kartograficznych

1.1.2. Tworzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1.1.2.1. Tworzenie i aktualizacja baz danych EGiB

1.1.2.2. Tworzenie i aktualizacja baz danych BDOT500

1.1.2.3. Tworzenie i aktualizacja bazy danych GESUT

1.1.2.4. Tworzenie i aktualizacja rejestru cen i wartości nieruchomości

1.1.2.5. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

1.1.2.6. Ochrona i prowadzenie rejestru osnów szczegółowych

1.1.3. Udostępnianie materiałów z zasobu kartograficznego i geodezyjnego

1.1.3.1. Wydawanie materiałów z zasobu kartograficznego i geodezyjnego

1.1.3.2. Wydawanie licencji określającej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów

1.1.3.3. Naliczanie opłat za udostępnianie materiałów z zasobu kartograficznego i geodezyjnego

1.1.4. Prowadzenie postępowań w zakresie ewidencji gruntów i budynków (w tym w sprawach aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów)

1.1.5. Prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów

1.1.6. Prowadzenie spraw z zakresu ustalania linii brzegowej

1.1.7. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

 

Kontakt:

18-26-61-372 (wyrys z mapy ewidencyjnej)

18-26-10-793 (kopia mapy)

18-26-10-773 (ewidencja gruntów)

18-26-10-774 (ewidencja gruntów)

18-26-10-775 (ewidencja gruntów)

18-26-10-776 (ewidencja gruntów)

18-26-10-770 (ewidencja gruntów)

18-26-10-778 (weryfikacja operatów geodezyjnych)

18-26-61-364 (scalenie Lipnica Wielka)

18-26-61-385 (zgłoszenia robót geodezyjnych)