Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje3.33 (II piętro), 3.34 (II piętro), 3.35 (II piętro), 3.25 (II piętro), 3.36 (II piętro), 3.26 (II piętro), 3.37 (II piętro), 3.27 (II piętro), 3.38 (II piętro), 3.28 (II piętro), 3.39 (II piętro), 3.29 (II piętro)
Telefon(18) 266 13 79
E-mail
Naczelnik wydziału
Beata Słowik- Kowalkowski
Pracownicy
Bartosz Brzeziński
Izabela Dutkiewicz
Ewelina Jarząbek
Karolina Kalisz
Agnieszka Kos
Agnieszka Leja
Lucyna Leszczak
Andrzej Łabuda
Krzysztof Łapsa
Maria Majerczak-Bylina
Monika Margosiak
Piotr Milaniak
Małgorzata Molitoris-Rataj
Dorota Oleś
Szymon Pelczarski
Iwona Podczerwińska- Kowalczyk
Ewelina Potaśnik
Jadwiga Sandrzik
Krzysztof Sarata
Sylwia Smęder
Monika Sulka
Magdalena Tkaczyk
Agnieszka Tomaszkowicz
Dorota Wójtowicz
Aleksandra Zawadzka

Zadania

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek  w godz.  7.30 – 15.00
wtorek, piątek w godz. 7.30 – 11.00
czwartek  w godz.        11.00 –15.00

Przyjmowanie stron przez Naczelnika Wydziału w poniedziałek w godz. 7.30-15.00, w przypadku dnia wolnego od pracy przypadającego w poniedziałek, przyjmowanie stron odbywa się we wtorek
Środa jest dniem wewnętrznym w Wydziale Administracji  Budowlano –  Architektonicznej (bez przyjmowania stron).
Korespondencja kierowana do Wydziału Administracji Budowlano – Architektonicznej przyjmowana jest w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Zakres działania Wydziału Administracji Budowlano - Architektonicznej:

1. Usługi publiczne

1.1. Usługi administracyjne w zakresie budownictwa

1.1.1. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

1.1.2. Wydawanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę

1.1.3. Przygotowywanie opinii oraz dokumentacji do odwołania

1.1.4. Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie zmian do projektów budowlanych

1.1.5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych

1.1.6. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę

1.1.7. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

1.1.8. Nakładanie obowiązku uzupełnienia wniosku

1.1.9. Nakładanie w drodze postanowienia obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów

1.1.10. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

1.1.11. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

1.1.12. Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

1.1.13. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu i innych

1.1.14. Wydawanie dzienników budowy

1.1.15. Wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę

1.1.16. Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID)

1.1.17. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla potrzeb Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

1.1.18. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy z projektem

1.1.19. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego

1.1.20. Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji RWD-2

1.1.21. Prowadzenie postępowań mających na celu egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym

1.1.22. Prowadzenie postępowań wznowieniowych

1.1.23. Udostępnianie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawach z zakresu Prawa budowlanego