Biuro Kontroli i Audytu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Biuro Kontroli i Audytu

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje3.47 (II piętro), 3.19 (II piętro)
Telefon(18) 266 13 62, (18) 261 07 91
E-mail
Pracownicy
Katarzyna Dziedzina
Jakub Swalarz
Robert Wójtowicz

Zadania


Zakres działania Biura Kontroli i Audytu:
 

1. Kontrola instytucjonalna

1.1. Przygotowywanie planów kontroli

1.2. Prowadzenie kontroli

1.3. Opracowywanie protokołów oraz zaleceń pokontrolnych

1.4. Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych (wewnętrznych)

1.5. Przygotowanie sprawozdań z wykonania planów kontroli

2. Obsługa kontroli zewnętrznej

2.1. Przygotowanie dokumentów, zestawień i analiz oraz udzielanie odpowiedzi dla kontrolującego

2.2. Realizacja zaleceń pokontrolnych (zewnętrznych)

2.2.1. Zebranie informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych

2.2.2. Sporządzenie i przekazanie informacji o realizacji zaleceń do organu kontrolującego

3. Audyt wewnętrzny

3.1. Przygotowanie rocznego planu audytu

3.2. Prowadzenie zadań audytowych

3.3. Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji audytu

3.4. Systematyczna ocena kontroli zarządczej

3.4.1. Ocena procedur wewnętrznych

3.4.2. Ocena systemu zarządzania ryzykiem

3.4.3. Ocena zarządzania systemem celów

4. Monitoring i kontrola realizacji aktów prawnych

4.1. Monitoring i kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu

4.2. Monitoring i kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu

4.3. Monitoring i kontrola realizacji zarządzeń Starosty Powiatu