Uchwała Nr 96/III/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 marca 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 96/III/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 marca 2021r.

15 marca 2021

w sprawie wdrożenia projektu pod nazwą: „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach II naboru wniosków do Projektu grantowego „Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.