Uchwała Nr 560/XI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 listopada 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 560/XI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 listopada 2021r.

25 listopada 2021

w sprawie zawarcia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Czarny Dunajec aneksu nr 1 do umowy dotyczącej realizacji zadania z zakresu dróg publicznych pn.: ,,Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche (budowa chodnika wraz z przepustem w km 6+355) w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6+310 – 6+949”.