Uchwała Nr 559/XI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 listopada 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 559/XI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 listopada 2021r.

25 listopada 2021

w sprawie zawarcia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Raba Wyżna aneksu nr 1 do umowy dotyczącej realizacji zadania z zakresu dróg publicznych pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+000 do km 0+107 (w tym przejście dla pieszych w km 0+075) w miejscowości Raba Wyżna/Powiat Nowotarski”.