Uchwała Nr 40/II/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 2 lutego 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 40/II/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 2 lutego 2021r.

2 lutego 2021

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do II naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i przygotowania wniosku dla projektu pod nazwą „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju w związku z zagrożeniem COVID-19”.