Uchwała Nr 352/VIII/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 17 sierpnia 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 352/VIII/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 17 sierpnia 2021r.

17 sierpnia 2021

w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Powiatem Nowotarskim w sprawie umieszczenia małoletniej w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Powiatu Nowosądeckiego, warunków jej pobytu i wysokości wydatków na jej opiekę i wychowanie ponoszonych przez Powiat Nowotarski