Uchwała Nr 313/VII/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 13 lipca 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 313/VII/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 13 lipca 2021r.

15 lipca 2021

w sprawie wydania opinii dot. realizacji zadania pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K RAaba Wyżna – Podwilk od km 11 + 159,00 do km 11+ 500, 00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Bez Nazwy w ciagu drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km 11 + 205 oraz rozbiórką istniejącego mostu na potoku Orawka w ciągu drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna -Podwilk w km 11+ 439,80 w miejscowości Podsarnie”.