Uchwała Nr 308/VII/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 13 lipca 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 308/VII/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 13 lipca 2021r.

15 lipca 2021

w sprawie wdrożenia projektu pod nazwą: „Wsparcie dla pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w związku z zagrożeniem COVID-19” złożonego w ramach II naboru wniosków do Projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.