Uchwała Nr 229/VI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 czerwca 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 229/VI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 czerwca 2021r.

4 czerwca 2021

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna poprzez przygotowanie i złożenie projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze biologia”.