Uchwała Nr 204/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 maja 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 204/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 maja 2021r.

21 maja 2021

w sprawie przyjęcia diagnozy problemowej w zakresie obszarów ogólnych Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce na potrzeby przystąpienia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.